ERI-VYŠETRENIE

ANALÝZA ZDRAVOTNÉHO STAVU UMELOU INTELIGENCIOU (AI)

ERI-Umelá Inteligencia

Princíp ERI analýzy a korekcie

ERI analytický cloudový systém pristupuje k pacientovi vysoko individuálne a zameriava sa na zistenie súvislostí medzi manifestovanou chorobou a jej základnou príčinou.  Aby bolo možné vystopovať základnú príčinu ochorenia, je nevyhnutné vidieť organizmus ako jeden celok, v ktorom kooperuje navzájom viac ako 50 trilliónov buniek.      

ERI vďaka softvéru lokalizovanom v cloude a ultrasenzitívnej anténe umiestnenej pri pacientovi, dokáže získať obrovské množstvo dát z organizmu a po ich digitálnom spracovaní  v priebehu 40 sec vyhodnotiť kompletný zdravotný stav pacienta s následnou korekciou najzávažnejších zdravotných odchýlok.

Infolinka + 421 905 955 444