ERI VYŠETRENIE

Hĺbková analýza zdravotného stavu pomocou umelej inteligencie (AI)

Princíp ERI analýzy a korekcie

ERI je analytický cloudový systém, ktorý pristupuje k pacientovi vysoko individuálne. Zameriava sa na zistenie súvislostí medzi ochorením a jeho základnými príčinami. Využíva najmodernejšiu softverovú technológiu na báze Umelej inteligencie

ERI vďaka softvéru lokalizovanom v cloude a ultrasenzitívnej anténe umiestnenej pri pacientovi, dokáže získať obrovské množstvo dát z organizmu. Po ich digitálnom spracovaní  v priebehu 40 sec vyhodnotiť kompletný zdravotný stav pacienta s následnou korekciou najzávažnejších vnútorných odchýlok. Výsledkom je obnova optimalnych stavov a procesov na všetkých úrovniach  naštartuje  sa vnútorná regenerácia a spomalí bunkové starnutie.

Infolinka + 421 905 955 444