ERI-VYŠETRENIE

ANALÝZA ZDRAVOTNÉHO STAVU UMELOU INTELIGENCIOU (AI)


ERI-Umelá InteligenciaPrincíp ERI analýzy a korekcie

ERI analytický cloudový systém pristupuje k pacientovi vysoko individuálne a zameriava sa na zistenie súvislostí medzi manifestovanou chorobou a jej základnou príčinou.  Aby bolo možné vystopovať základnú príčinu ochorenia, je nevyhnutné vidieť organizmus ako jeden celok, v ktorom kooperuje navzájom viac ako 50 trilliónov buniek.      


ERI-ukážka analýzy pacienta
  • ERI vďaka softwaru lokalizovanom v cloude a ultrasenzitívnej anténe umiestnenej pri pacientovi, dokáže získať obrovské množstvo dát z organizmu a po ich digitálnom spracovaní  v priebehu 40 sec vyhodnotiť kompletný zdravotný stav pacienta s následnou korekciou najzávažnejších zdravotných odchýlok.


EMISIA ELEKTRICKÉHO POĽA ĽUDSKEJ BUNKY- elektrónový mikroskop
 
EMISIA PRVKOV

  • Neustále vyžarovanie elektrického poľa odráža funkcie jednotlivých orgánov a stav biochemických procesov prebiehajúcich v ľudskom organizme. Pri zmene zdravotného stavu dochádza k zmene elektrického poľa, na základe čoho vie software vystopovať ochorenie a príčinu jeho vzniku.
  • Zachytený signál sa ďalej procesuje a digitalizuje pomocou ERI softwaru lokalizovanom v cloude. ERI software patrí k samoučiacim sa (self-learning) softwarom, ktorý procesuje obrovské mnozstvo dát najmodernejšími počítačovými algorytmami (AI) - Artificial Intelligence.

  • Infolinka + 421 905 955 444